Valikko

Oppimisen ja opiskelun
tuki oppisopimus-
koulutuksessa

Tuetun oppisopimuksen käsikirja

Lataa käsikirja
PDF-muodossa

Ennakoiva tuki

Ennakoivan tuen tarkoitus on hyvällä etukäteissuunnittelulla luoda edellytykset oppisopimuskoulutuksen onnistumiselle. Erilaisten tukitoimien suunnittelua ja käynnistämistä edistää hyvä verkostoyhteistyö mm. etsivän
nuorisontyön ja TE-toimiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan tukena voi toimia myös oppisopimusopinto-ohjaaja. Myös työelämätaitovalmennus ja työelämätreenit ovat hyviä ennakoivan tuen muotoja.

Onnistumisen edellytykset


 • Toimiva yhteistyöverkosto
 • Opiskelijan ja työnantajan ohjaus ja neuvonta

Tuen tarpeen tunnistaminen

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisesta. Tunnistamisen välineinä hyödynnetään haastatteluja, kartoituksia ja testejä sekä aiempia todistuksia ja lausuntoja.

Onnistumisen edellytykset


 • Alkukartoitus
 • Tiedonsiirto
 • Tuen tarpeen tunnistamisen välineet

Tukitoimien suunnittelu

Tukitoimet tulee suunnata opiskelijan tarpeen mukaisesti työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, tietopuoliseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tuki suunnitellaan yhdessä työnantajan,
työpaikkakouluttajan, tietopuolisen opetuksen järjestäjän ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Tukitoimet voivat olla esim. lisäohjausta tai selkokielisiä materiaaleja.

Onnistumisen edellytykset


 • Tuen suunnitteleminen
  -yleinen tuki ja ohjaus
  -erityinen tuki ja ohjaus
 • Henkilökohtainen opiskeluohjelma
 • HOJKS-asiakirja

Tuen toteuttaminen, seuranta ja tarkistaminen

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä seuraa sovittujen tukitoimien toteutumista ja riittävyyttä koko opintojen ajan. Mikäli opinnot eivät etene suunnitellusti,
oppisopimuskoulutuksen järjestäjä selvittää syyn ja kokoaa eri osapuolet yhteiseen keskusteluun. Tukitoimiin tehdään tarvittavia muutoksia ja suunnitelmat tarkistetaan.

Onnistumisen edellytykset


 • Tukitoimet kattavat kaikki oppimisympäristöt
 • Tukitoimet kohdennetaan opiskelijalle sekä työpaikalle
 • Oppimisen tuen suunnitelma

Toiminnan kehittäminen

Vuorokeskustelua käydään eri osapuolten kanssa ja toimintaa kehitetään edelleen hyödyntäen uusinta tutkimustietoa ja asiantuntijafoorumeita kuunnellen.

Onnistumisen edellytykset


 • Oppisopimustoimijoiden osaamisen kehittäminen
 • Työpaikkakouluttaja-koulutus
 • Asiakaskuuntelu-malli

Hankeverkosto

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinoija

OSAO

Oulun seudun ammattiopisto, oppisopimusyksikkö

Yksikönjohtaja Virpi Spangar

p. 050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi

Toimijat

Ammattiopisto Lappia

Ammattiopisto Lappia

Oppisopimussuunnittelija Katja Jaako-Körkkö

p. 040 6482942, katja.jaako-korkko@lappia.fi

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi

Koulutussuunnittelija Marko Ylisirkka

p. 040 319 3610, marko.ylisirkka@luovi.fi

Bovallius-ammattiopisto

Bovallius-ammattiopisto

Työhönvalmentaja Mari Luokkanen

p. 040 705 9287, mari.luokkanen@bovallius.fi

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus

koulutussuunnittelija Pekka Pulkkinen

p. 040 631 9440, pekka.pulkkinen@opso.fi

Kainuun ammattiopisto, oppisopimuspalvelut

Kainuun ammattiopisto, oppisopimuspalvelut

Oppisopimuspäällikkö Hannu Räsänen

p. 044 597 5363, hannu.rasanen@kao.fi

Kanneljärven opisto, oppisopimustoimisto

Kanneljärven opisto, oppisopimustoimisto

Koulutusjohtaja Kaija Lahti

p. 044 357 8121, kaija.lahti@kannelopisto.fi

Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Projektipäällikkö Marjatta Kuutsa

p. 040 3596 244, marjatta.kuutsa@kpedu.fi

Keuda, oppisopimuskeskus

Keuda, oppisopimuskeskus

Koulutustarkastaja Jorma Käyhkö

p. 050 415 1471, jorma.kayhko@keuda.fi

Kiipulan ammattiopisto

Kiipulan ammattiopisto

Projektipäällikkö Kirsi Ek

p. 050 420 4209, kirsi.ek@kiipula.fi

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutustarkastaja Marita Nauha

p. 044 708 0561, marita.nauha@salpaus.fi

Omnia, oppisopimustoimisto

Omnia, oppisopimustoimisto

Koulutussuunnittelija Petri Hänninen

p. 040 126 7137, petri.hanninen@omnia.fi

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, oppisopimuskoulutus

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, oppisopimuskoulutus

Hankepäällikkö Kaisu Tyni-Pyy

p. 050 505 8999, kaisu.tyni-pyy@pkky.fi

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Kouluttaja Anne Puutio

p. 040 199 4950, anne.puutio@sataedu.fi

Satakunnan Oppisopimuskeskus

Satakunnan Oppisopimuskeskus

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Koulutusasiantuntija Ulla-Maija Heino

p. 044 455 7303, ulla-maija.heino@winnova.fi

Savon oppisopimuskeskus

Savon oppisopimuskeskus

Projektipäällikkö Maila Makkonen

p. 044 785 8376, maila.makkonen@sakky.fi

Stadin aikuisopisto, oppisopimusyksikkö

Stadin aikuisopisto, oppisopimusyksikkö

Projektipäällikkö Arja Koli

p. 09 310 86874, 040 163 8183, arja.koli@hel.fi

Validia Ammattiopisto

Validia Ammattiopisto

Seija Eskola, p. 0400 659 651, seija.eskola@validia.fi

Rita Hintsala, p. 044 765 1311, rita.hintsala@validia.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, oppisopimus

Ylä-Savon ammattiopisto, oppisopimus

Oppisopimusjohtaja Katja Turunen

p. 0400 793 365, katja.turunen@ysao.fi

Materiaalipankki